top of page

Beste bezoeker van de website,

Indien u van ons Jeugdzorg ontvangt of gaat ontvangen via de gemeente Goeree-Overflakkee dan is de Nireas Zorggroep onder de condities van de raamovereenkomst verplicht gebruik te maken van de Verwijsindex, ofwel MULTIsignaal. Uw contactpersoon heeft u verteld dat men gebruik wil gaan maken van MULTIsignaal om te laten zien dat men betrokken is bij uw kind. Hierbij leg ik graag uit wat dit betekent voor u en uw kind.

Wat is MULTIsignaal?

Nireas Zorggroep mag op grond van hoofdstuk 7 van de Jeugdwet gebruik maken van MULTIsignaal. MULTIsignaal is een digitaal systeem waarin een signaal wordt afgegeven door een professional, om zijn of haar betrokkenheid bij een kind/jongere te registreren. Als een andere professional ook een signaal van betrokkenheid afgeeft in MULTIsignaal, ontstaat er een match. Na een match krijgen wij, en de andere professional, een berichtje met contactgegevens, zodat wij met elkaar en met u kunnen overleggen hoe wij uw kind het beste kunnen ondersteunen.

Wat is het doel van MULTIsignaal?

MULTIsignaal wordt gebruikt om overzichtelijk en inzichtelijk te maken welke organisaties allemaal bij een gezin betrokken zijn; om samenwerking tussen deze organisaties te vereenvoudigen; en om samen met u en deze organisaties een plan op te stellen waarin alle vormen van ondersteuning op elkaar worden afgestemd.

Wie gebruikt MULTIsignaal?

Heel veel verschillende organisaties mogen gebruik maken van MULTIsignaal: Denk aan scholen, een huisarts, GGZ-instellingen, maatschappelijke ondersteuning of de politie. Als deze organisaties betrokken zijn bij uw kind, dan kan er een match ontstaan tussen Nireas Zorggroep en de betrokken professionals van de andere organisatie.

Welke informatie staat in MULTIsignaal?

In MULTIsignaal staan de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind. Deze informatie wordt gekoppeld aan de naam en contactgegevens van uw contactpersoon. Er staat niet in waarom men betrokken is bij uw kind en wat de zorgen of hulpvragen zijn, alleen maar dat de Nireas Zorggroep betrokken is.

Hoe lang blijft de informatie staan in MULTIsignaal?

Een signaal blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, wanneer Nireas Zorggroep het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt het signaal definitief verwijderd. Dit gebeurt ook als uw kind de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft.

Rechten en regels

  • MULTIsignaal kan niet worden gebruikt om kinderen zomaar ‘op te zoeken’: De informatieover uw kind is alleen zichtbaar voor professionals die ook bij uw kind betrokken zijn;

  • U heeft het recht op informatie: Middels deze webtekst informeert de Nireas Zorggroep u dat wij een signaal van betrokkenheid af gaan geven in MULTIsignaal;

  • Voor overleg na een match met andere organisaties moet u toestemming geven voor inhoudelijk overleg;

  • U heeft het recht om de gegevens van uw kind in MULTIsignaal in te zien;

  • U heeft het recht om te weten waarom uw contactpersoon een signaal heeft afgegeven. Als

    u het daar niet mee eens bent, kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Goeree-Overflakkee Koningin Julianaweg 45
3241 XB Middelharnis

Postbus 1
3240 AA Middelharnis

T 14 0187 (Algemeen)

info@goeree-overflakkee.nl (Algemeen)E vir@goeree-overflakkee.nl (Direct)
I www.goeree-overflakkee.nl

Nireas Groep

STERK IN AUTISME

bottom of page