top of page

Verbetertrajecten zorgkwaliteit

Onze gedragswetenschappers, met ruime ervaring in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, zoeken met u naar een nieuw perspectief om de zorgkwaliteit binnen uw zorgorganisatie te vergroten of te verbeteren.

 

Hierbij kunt u denken aan:
 

  • Het vergroten van uw zorginhoudelijke kennis omdat u vastloopt op de kwaliteit van zorg voor een cliënt 

  • Situaties waarin u als zorgprofessional zoekt naar een nieuw perspectief omdat de zorgorganisatorische kwaliteit van uw zorg onder druk staat.

  • De vertaalslag maken van beschrijvende diagnoses, psychiatrische en psychologische rapporten naar werkbare adviezen voor uw zorgmedewerkers

  • Ondersteuning bij het aanvragen of herindiceren van een WMO of WLZ indicatie

  • Advies bij het werkbaar maken van richtlijnen uitgegeven door bijvoorbeeld de overheid of gemeente.

  • Advies over en/of ondersteuning bij het aanvragen van gewaarborgde hulp/mentorschap/bewindvoering/curatorschap.

We kijken naar uw unieke situatie

 

Soms is een enkele consultatie voldoende om u de handvatten te bieden die het gewenste effect geven dan weer vraagt het om een intensievere aanpak waarbij de gedragswetenschappers met u kijken hoe de vastgelopen situatie weer vlot getrokken kan worden. Onze adviezen worden zo opgesteld en aangepast aan uw unieke situatie dat u er zelf vorm en uitvoering aan kunt geven.

Wij hopen met deze diensten de vakbekwaamheid, het samenwerkend vermogen en het lerend vermogen van de zorgprofessionals binnen uw organisatie te versterken. 

Nireas Groep

STERK IN AUTISME

bottom of page